Početna » Uvjeti prodaje

Ovim Uvjetima prodaje robe trgovačko društvo Medicpro d.o.o. (dalje prodavatelj) definira uvjete, prava i obveze koje imaju uzajamno prodavatelj i kupac pri kupovini/prodaji robe u cjelokupnom postupku naručivanja, plaćanja, otpreme, dostave te eventualnih povrata i reklamacija robe odnosno raskida ugovora za kupljenu robu putem internet trgovine prodavatelja.

Podaci trgovačkog društva Medicpro d.o.o.:

Puni naziv: Medicpro d.o.o. za promet medicinskim proizvodima.

Sjedište: Carinarski odvojak 4, 40 000 Čakovec.

Telefon: 040 314 407.

E-mail: info@medicpro.hrprodaja@medicpro.hr

Osobe ovlaštene za zastupanje: Draško Jambrečić – direktor

Društvo je registrirano pri trgovačkom sudu u Varaždinu pod brojem 0001 Tt-08/1574-2.

Temeljni kapital: 2.654,46 €.

Uplaćeni kapital: 2.654,46 €.

MBS: 070085739.

OIB: 87488264639.

MB: 2425955.

Sve odredbe Uvjeta poslovanja zajedno s cjelokupnom ponudom artikala na web stanicama prodavatelja, obavijestima navedenim u rubrikama “Načini plaćanja”, “Dostava” te elektronski, putem interneta s web stranice (od kupca) formirana narudžba i od prodavatelja formirana ponuda (na isti način) predstavljaju pismenu prethodnu obavijest kupcu sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Pod kupcem podrazumijevamo svaku pravnu i fizičku osobu koja, u skladu sa svim prethodno navedenim uvjetima i uputama, naruči barem jedan proizvod putem interneta, popuni elektronski formular za narudžbu i pošalje ga prodavatelju, a nije maloljetna ili osoba djelomične poslovne sposobnosti.

NARUČIVANJE

Nikotinske shot-ove otopine ne prodajemo osobama mlađim od 18 godina. Izvršenjem narudžbe kupac potvrđuje da nije mlađi od 18 godina.

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere robu i potvrdi način plaćanja koji internet trgovina prodavatelja omogućuje.

Nakon što kupac potvrdi svoju narudžbu te izvrši dogovoreno plaćanje na temelju konačne ponude prodavatelja, narudžba se smatra konačnom, a prodavatelj postupa s isporukom robe sukladno utanačenom dogovoru.

Konačna ponuda prodavatelja na osnovu koje kupac izvrši plaćanje predstavlja potvrdu prethodne obavijesti u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

U nastavku opisujemo jednostavan način online naručivanja, a u naše radno vrijeme uvijek možete naručiti i telefonskim pozivom, fax-om te e-mailom.

Kad se odlučite za kupovinu artikla kliknite na ikonu kvačice kako biste dodali artikl u košaricu. 

Kad ste zadovoljni odabirom jednog ili više artikala, otvorite košaricu klikom na ikonu košarice koja se nalazi u gornjem desnom kutu.

Klikom na gumb „Košarica“, dolazite u košaricu gdje možete mijenjati količine, brisati ili poništiti odabire, dodavati adrese dostave, birati način dostave i plaćanja. Klikom na “Krenite na plaćanje” prelazite na sljedeći korak potvrde kupovine.

Klikom na “Naručite” završavate proces kupnje i Vaša narudžba je zaprimljena.

Očekujte potvrdu narudžbe mailom ili telefonom.

Narudžbu nije moguće izvršiti ukoliko niste ulogirani (i prethodno registrirani).

Ukoliko zatrebate pomoć ili dodatne informacije, možete nas nazvati za pomoć radnim danom od 8.00 do 16.00h. Naši djelatnici će Vam rado pomoći i uputiti Vas.

Kupac je dužan prije izvršenja narudžbe provjeriti legalnost u državi isporuke, za svaki naručeni artikl. U slučaju da iz nekog razloga artikli budu zaplijenjeni od strane tijela države gdje je artikl isporučen, nismo obvezni nadoknaditi trošak zaplijenjenog artikla.

ISPORUKA

Rok isporuke robe je 1-3 radna dana na području Republike Hrvatske i Slovenije dok je za ostale države 3-9 radnih dana. 

Za rok isporuke robe koja nije na skladištu, kupac će biti kontaktiran. Ukoliko se tražena roba trenutno ne nalazi na skladištu, kupcu će biti ponuđena jednakovrijedna roba, ako ona u tom slučaju postoji.

Prodavatelj će robu isporučiti kupcu u skladu s potvrđenom narudžbom (svojom konačnom ponudom – potvrdom prethodne obavijesti) koju je dao kupcu nakon što kupac izvrši plaćanje.

Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvrši plaćanje robe i troškove dostave te potpiše dokumente o preuzimanju robe.

Ukoliko robu za kupca (pravnu osobu) preuzima služba/pojedinac na adresi skladišta prodavatelja, podaci koje kupac pošalje e-mailom o službi/pojedincu prodavatelju, smatraju se izdanom punomoći kupca te služba/osoba navedena u punomoći može preuzeti robu. Ovlaštena služba/pojedinac žigom i potpisom te navođenjem broja identifikacijske isprave preuzimatelja potvrđuje preuzimanje robe na dostavnici prodavatelja odnosno prijevoznika.

Kupac/ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzete robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda, a sve prema tekstu na dostavnici. Ukoliko preuzimatelj primijeti oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa dostavnice kontaktirati prodavatelja i tada postupiti prema naputcima prodavatelja.

Kupac nakon potpisa dostavnice i /ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može prodavatelju isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi. 

Tako utvrđena oštećenja kupac je dužan bez odlaganja prijaviti prodavatelju, a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 3 dana od primitka proizvoda.

Za robu koju prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio kupac, rizik oštećenja i/ili manjka robe, odnosno neisporuke cijele pošiljke, prelazi na kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži. Kupac je dužan odmah i bez odlaganja obavijestiti prodavatelja o manjkavoj isporuci, oštećenju ili neisporuci. Prodavatelj će pružiti svu moguću pomoć kupcu za ostvarenje njegovog prava naplate štete od njegove angažirane dostavne službe (dostavom dokumentacije o preuzimanju iz koje je vidljiva količina i stanje robe predate na dostavu).

Ukoliko kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća prodavatelju.

Ukoliko kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati prodavatelju, prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla, prodavatelj će kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga kupac ne prihvati, prodavatelj će bez odlaganja vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je kupac uplatio prodavatelju na transakcijski račun.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Materijalni nedostatak postoji kad stvar ne odgovara opisu, količini, vrsti i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji. Ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak. Ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od 2 mjeseca računajući od dana kad je otkrio nedostatak, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu pošto proteknu 2 godine od predaje stvari. Kupac ne gubi pravo pozivanja na neki nedostatak i onda kad nije ispunio svoju obvezu da pregleda stvar bez odgađanja i da obavijesti prodavatelja u određenom roku o postojanju nedostatka, a i kad se nedostatak pokaže tek nakon proteka dvije godine, ako je taj nedostatak bio poznat prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Kupac/ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzete robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda, a sve prema tekstu na dostavnici. Ukoliko preuzimatelj primijeti oštećenja ili manjak robe, treba prije potpisa dostavnice kontaktirati Prodavatelja i postupiti prema naputcima Prodavatelja. Tako utvrđena oštećenja kupac je dužan bez odlaganja prijaviti Prodavatelju, a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 8 dana od primitka proizvoda.

Za robu koju Prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio kupac rizik oštećenja i/ili manjka robe odnosno neisporuke cijele pošiljke, prelazi na kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži. Kupac je dužan odmah i bez odlaganja, a najkasnije u roku 8 dana od primitka robe, obavijestiti Prodavatelja o manjkavoj isporuci, oštećenju ili neisporuci. Prodavatelj će pružiti svu moguću pomoć kupcu za ostvarenje njegovog prava naplate štete od njegove angažirane dostavne službe (dostavom dokumentacije o preuzimanju iz koje je vidljiva količina i stanje robe predane na dostavu).

Ako kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća Prodavatelju.

Ukoliko kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Prodavatelju, Prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla, Prodavatelj će kupcu ponuditi zamjenski proizvod. Ako ga kupac ne prihvati, Prodavatelj će bez odlaganja vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je kupac uplatio Prodavatelju na transakcijski račun.

UGOVOR O PRODAJI

Prodavatelj i kupac obostranim prihvatima narudžbe i ponude i plaćanja robe u cijelosti od strane kupca zaključili su Ugovor o prodaji koji se sastoji od računa izdanog od strane prodavatelja sa svim zakonom predviđenim elementima i ovih Uvjeta prodaje.

U slučaju nesuglasica prodavatelj i kupac će prvenstveno nastojati problem riješiti uzajamnim dogovorom, a ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda sukladno mjestu sjedišta Prodavatelja.

Europska platforma za internetsko rješavanje sporova je platforma Europske komisije koja omogućava rješavanje sporova koji su vezani uz kupnju u tuzemstvu i inozemstvu. Platformi je moguće pristupiti preko sljedeće poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

RASKID UGOVORA

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

Ukoliko se potrošač odluči za jednostrani raskid ugovora, dužan je (prema Članku 81. Zakona o zaštiti potrošača) obavijestiti trgovca o svojoj odluci za raskidom ugovora i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Molimo da se odluka za jednostranim raskidom ugovora pošalje na e-mail (support@juicedoctor.hr).

Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.

U slučaju da kupac vraća proizvod koji je otvoren (ambalaža, bočica) odnosno nije originalno zatvoren, povrat robe i novaca nije moguć.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac se slaže da prodavatelj može otkazati ugovor o prodaji u bilo kojem trenutku zbog krivo iskazane cijene, nedostupnosti proizvoda ili na temelju saznanja koja u trenutku kreiranja narudžbe prodavatelj nije imao.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Odnos između kupca i Juicedoctora, za i kao rezultat narudžbe proizvoda, uređen je hrvatskim pravom. Svaki kupoprodajni ugovor sklopljen između kupca i Juicedoctora za proizvod(e) smatrat će se sklopljenim u Hrvatskoj.

U slučaju da Kupac:

-boravi izvan Hrvatske,

-i/ili se proizvodi šalju izvan Hrvatske,

-i/ili se proizvodi preprodaju izvan Hrvatske,

-i/ili proizvodi će se koristiti u komercijalnoj djelatnosti izvan Hrvatske,

kupac mora provjeriti usklađenost proizvoda sa zakonom koji se primjenjuje na relevantnom području.

Juicedoctor ne snosi odgovornost u slučaju nesukladnosti proizvoda koje je kupac kupio s bilo kojim drugim propisima osim onih koji su na snazi na području Republike Hrvatske.

JuiceDoctor ne vrši povrat novca za narudžbe čiju isporuku su obustavile nadležne službe u državi kupca.

Kupac je suglasan da će u potpunosti obeštetiti, braniti, jamčiti i osloboditi Juicedoctor od bilo kakvih i svih troškova, kazni, pravnih i arbitražnih postupaka, potraživanja, gubitaka, odgovornosti ili radnji, kao i svih šteta proizašlih na bilo koji način iz neusklađenost proizvoda koje je kupac kupio s bilo kojim drugim propisom i/ili zakonom primjenjivim na bilo kojem teritoriju izvan Hrvatske, zbog stavljanja proizvoda na tržište izvan Hrvatske ili za korištenje izvan Hrvatske.

ISKLJUČENJE PRAVA NA RASKID UGOVORA

Sukladno članku 86. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ne može tražiti raskid ugovora za robu koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču, zapečaćenu robu koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Kupac ne može vratiti proizvod i/ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje.

Kupac ne može vratiti proizvod i tražiti raskid ugovora ako proizvod predstavlja medij na kojemu je implementiran softver ili neka od elektronskih igri, a proizvod nije u originalnoj neraspakiranoj ambalaži. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora.

GARANCIJA ZA ISPRAVNO FUNKCIONIRANJE UREĐAJA

Prodavatelj uz određenu naručenu robu dostavlja kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu s uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih dijelova.

Ukoliko kod stavljanja uređaja u funkciju kupac utvrdi da isti ne funkcionira na propisni način dužan je o tome odmah obavijestiti prodavatelja koji će bez odlaganja osigurati kod ovlaštenog servisa (u skladu sa jamstvenim uvjetima) provjeru ispravnosti uređaja i otklanjanje smetnji. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji kupac ne želi prihvatiti prodavatelj će dogovoriti sa proizvođačem/uvoznikom zamjenu uređaja novim. Troškovi transporta uređaja priznaju se kupcu u skladu sa jamstvenim uvjetima.

Pojedini proizvođači i uvoznici svoje garantne/jamstvene izjave stavljaju unutar ambalaže ili samog proizvoda koji zatim pečate ili pakiraju tzv. „blister pakiranjem“. Za ove proizvode prodavatelj ne ovjerava garancije/jamstvene listove prije isporuke robe, ali oni vrijede uz predočenje ovjerenog računa koji je kupac primio od prodavatelja.

Kupac može prodavatelju dostaviti neovjerenu jamstvenu izjavu i ista će biti ovjerena i vraćena kupcu bez odlaganja. Ovjereni jamstveni list i original računa prodavatelja kupac je obavezan čuvati jer temeljem njih ostvaruje svoja prava.

POVRAT I ZAMJENA

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

– ako je isporučena roba koja nije naručena

– ako je isporučena roba koja ima grešku, tj. nije ispravna

Zahtjev za povratom kupac mora podnijeti u roku od 14 dana od kupnje proizvoda, nakon tog roka vrijede uvjeti ugovoreni kod izdavanja računa i jamstva koje je kupac dobio prilikom kupovine. Jamstveni list izdaje ovlašteni distributer i kupac je odgovoran provjeriti da li ga je dobio ovjerenog i ispravnog s kupljenom robom i računom u trenutku preuzimanja. Ukoliko kupac primijeti da je izgubio ili da nije dobio jamstveni list, dužan je isto prijaviti u roku od 7 dana kako bi prodavatelj pokušao ishoditi od davatelja jamstva kopiju jamstvenog lista.

Prije ispunjenja zahtjeva za povratom, prodavatelj mora od ovlaštenog servisa dobiti potvrdu da je proizvod neispravan ili to mora biti dokazano na drugi objektivan način od strane ovlaštenog subjekta. Povrat samo temeljem zahtjeva bez dokumentacije koja potvrđuje neispravnost nije moguć, jer se često događa da proizvod ne radi ispravno radi pogrešnog rukovanja ili neznanja oko rukovanja.

Artikli koje kupac vraća moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Kupac proizvode vraća na adresu: Medicpro d.o.o., Carinarski odvojak 4, 40000 Čakovec.

Ukoliko je proizvod ispravan i nema nedostataka, već je kupac naknadno zaključio da mu se proizvod ne sviđa, kupac nema pravo na povrat ili zamjenu proizvoda ako je proizvod vraćen nakon isteka 14 dana unutar kojih ima pravo na jednostrani raskid ugovora. Ovo je regulirano zbog zaštite drugih potrošača i kupaca koji bi kasnije u tom slučaju dobili korišteni proizvod. Eventualno se može dogovoriti povrat uz umanjenje vrijednosti proizvoda, kako bi isti mogao biti prodan na rasprodaji uz naznaku da je bio korišten. Ovo je moguće samo ako prodavatelj zaključi da se proizvod može dalje ponuditi kao korišten, a da time ne budu povrijeđena prava budućeg kupca te ako se kupac složi s umanjenom vrijednošću koju će dobiti natrag.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku na jednu od navedenih adresa:

Medicpro d.o.o.

Carinarski odvojak 4

40 000 Čakovec

ili na e-mail adresu: support@juicedoctor.eu odnosno na telefax broj: 040/314-406.

Obrazac za pisani prigovor potrošača trgovcu/pružatelju usluge možete preuzeti ovdje.

Bez odgađanja ćemo pisanim putem potvrditi primitak prigovora. Odgovor na Vaš prigovor ćemo dati u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora. Molimo Vas da u Vašem prigovoru obavezno navedete Vaše ime i prezime te adresu ili e-mail za dostavu odgovora

SLIKE

Slike su informativnog karaktera i ne moraju nužno odgovarati stvarnim proizvodima.

Hrvatska

Sa zadovoljstvom nudimo domaće premium brendove aroma koji su u svakom pogledu vrh svjetske kvalitete aroma. JuiceDoctor toplo preporučuje domaće!

NAJPOPULARNIJI BRENDOVI

JuiceDoctor za Vas izdvaja najpopularnije brendove svijeta.
PRISTUPAČNA CIJENA

PRISTUPAČNA CIJENA

Pristupačne cijene proizvoda
DOSTAVA ZA CIJELI SVIJET

DOSTAVA ZA CIJELI SVIJET

Besplatna dostava za narudžbe iznad € 40.00 (vrijedi za narudžbe koje se šalju u Hrvatsku i Sloveniju)
JAMSTVO POVRATA NOVCA

JAMSTVO POVRATA NOVCA

Bez komplikacija i odugovlačenja
SIGURNA KUPOVINA

SIGURNA KUPOVINA

Sigurno plaćanje kreditnim karticama
ŠIROK ASORTIMAN

ŠIROK ASORTIMAN

Veliki izbor, široka ponuda

Pretplatite se na naš newsletter i OSTVARITE POPUST!

Pretplatite se na naš newsletter i poslat ćemo Vam kupon kod za popust od 5% na sve proizvode iz našeg web shopa!

-5%
Dogodila se greška - pokušajte opet.
Vaši podaci su uspješno poslani.
Odaberite polja, možete koristiti drag and drop za poredak.
 • Fotka
 • Šifra
 • Ocjena
 • Cijena
 • Stanje
 • Raspoloživost
 • U košaricu
 • Opis
 • Sadržaj
 • Težina
 • Dimenzije
 • Dodatne informacije
 • Karakteristike
Dotaknite izvan trake za zatvaranje
Usporedi
Usporedi ×
Let's Compare! Continue shopping